Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča“

 

15.08.2023 15:11
Slika
 
Broj: 01/2-04-2271-4/2023
Breza, 15.08.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-2322-12/2023 od 10.08.2023. godine)u postupku javne nabavke radova:„Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča,“za LOT 2: Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Župča, faza I, Općinski načelnik d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
„Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča“
LOT 2: Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Župča, faza I

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: “Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča,“ za LOT 2: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Župča, faza I,“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22).
0 0