Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga : Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda

 

16.07.2021 12:23
Slika
 
Broj: 01/2-04-1847-4/21
Breza, 16.07.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1848-7/21 od 15.07.2021. godine) u postupku javne nabavke usluga:„Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda,” Općinski načelnik d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke usluga:„Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda,” iz razloga propisanih članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), odnosno iz razloga što primljena ponuda nije prihvatljiva.
0 0