Izbori 2022

Dopuna Plana izlaganja Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska

Dopuna Plana izlaganja Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska na stranici će biti postavljena do 4. jula 2022. godine

21.06.2022 11:08
Slika
 
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03-12/22
Breza, 09.06.2022. godine

Na osnovu člana 18 Pravilnika o upotrebi i zradi izvoda iz centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“, broj: 25/20 i 38/20- Prečišćeni tekst), Općinska izborna komisija općine Breza, na sjednici održanoj 09.06.2022. godine, donijela je:

Dopunu Plana izlaganja
Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska

I - CILJ PLANA je da birači mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa.

Plan će se realizovati kroz slijedeće zadatke:
 izlaganje izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska, po naseljenim mjestima
 objavljivanje istog na službenoj stranici Općine Breza (www:breza.gov.ba)
 upoznavanje javnosti o mjestu i lokaciji i uvida u izvod iz privremenog
 centralnog biračkog spiska,
 vrijeme trajanja izlaganja izvoda iz privremenog centralnog
 biračkog spiska.

Po prijemu izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska od strane Centralne izborne komisije BiH pregledati isti, konstatovati stanje, te pristupiti realizaciji plana na slijedeći način:

- na osnovu utvrđenih lokacija izlaganja izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska izvršiti postavljanje izvoda na vidna mjesta koja će biti dostupna javnosti.
Imajući u vidu činjenicu da je izvod iz privremenog centralnog biračkog spiska rađen prema mjestu prebivališta i po biračkim mjestima uvid će se vršiti na 17 lokacija i to kako slijedi:

Za biračko mjesto Lokacija
1. Partizan, Dom partizan- TR „Ake“,
2. Radnički dom, Radnički dom,
3. Gimnazija Prodavnica u neposrednoj blizini Gimnazije,
4. Mahala Društveni dom Mahala,
5. Župča Društveni dom Župča,
6. Bukovik Društveni dom Bukovik,
7. Gornja Breza Društveni dom G.Breza,
8. Vijesolići Prodavnica u naselju Vijesolići,
9. Slivno Prodavnica u naselju Slivno,
10. Potkraj-Kahve Prostorije Udruženja građana „Behar“ Breza,
11. Župča (Izbod,Podgora) Trgovačka radnja u Podgori- Poslovni prostor Tabaković Bajre u Izbodu
12. Mahala (Založje,Smailbegovići) Prostorije društvenog doma u Mahali,
13. Vrbovik Prodavnica u naselju Vrbovik,
14. Bulbulušići Prodavnica u naselju Bulbulušići.
15. Koritnik Prodavnica u naselju Koritnik,
16. Banjevac Prodavnica u naselju Banjevac,
17. Bate Prodavnica u naselju Bate.

II- Raseljena lica mogu provjeriti svoje podatke u Centru za birački spisak te na vlastiti zahtjev izvršiti eventualnu promjenu biračke opcije shodno članu 11. Pravilnika

III - Putem lokalnog medija - "Radio-Breza", upoznati javnost o lokacijama i mjestu izlaganja izvoda u privremeni centralni birački spisak, kao i o vremenu trajanja izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska.

Uvid se može izvršiti i u Centru za birački spisak u prostorijama Općine Breza svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, ul. Bogumilska broj 1.
0 0