Javni pozivi

Adriatic Fondacija objavila Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja općina Vareš, Breza i Kakanj

Prijave se mogu dostaviti poštom, putem e-mail adrese ili lično u Adriatic Fondaciju na adresi Zvijezda 37, Vareš

02.11.2021 15:23
Slika
 
Adriatic Fondacija je objavila Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa prebivalištem na području općina Vareš, Breza i Kakanj. Prijave na Konkurs mogu se dostaviti poštom, putem e-mail adrese info@adriaticfoundation.ba ili lično u Fondaciju Adriatic na adresi Zvijezda 37, Vareš.

Fondacija želi podržati i promovirati lokalni održivi društveno-ekonomski razvoj, sa posebnim naglaskom na zajednice povezane s poslovanjem kompanije Adriatic Metals. Podržava programe i projekte koji imaju dugoročni razvojni utjecaj, posebno u područjima obrazovanja, zaštite okoliša i zdravstva. Fondacijom upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od nezavisnih predstavnika i jednog predstavnika iz kompanije Eastern Mining. Da bi podržala svoje ciljeve, Fondacija također želi privući partnerska sredstva od donatora i drugih fondacija za sufinansiranje programa.
0 0