Info

Foto konkurs “Breza u srcu Bosne i Hercegovine“ za učenike osnovnih i srednjih škola

 

15.11.2023 13:33
Slika
 
Općina Breza povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine raspisuje foto konkurs “Breza u srcu BiH” za učenike osnovnih i srednjih škola s područja općine Breza. Fotografije mogu sadržavati panoramu Breze, prirodne ljepote, stambene, poslovne, kulturne, vjerske i druge objekte, historijske spomenike i sl. 
 
Nagrade će biti dodijeljene u dvije selekcije: fotografije učenika osnovnih škola i fotografije učenika srednjih škola. U obje selekcije komisija će dodijeliti po tri nagrade u iznosu:

1. mjesto  100,00 KM
2. mjesto  80,00 KM
3. mjesto  50,00 KM

Uslovi učešća

1. Pravo učešća na konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola s područja općine Breza;
2. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske;
3. Potrebno je dostaviti jednu fotografiju;
4. Fotografija ne smije sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise;
5. Obrada fotografije u programima za uređivanje dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;
6. Autori su lično odgovorni za prikazani motiv na fotografiji i za eventualna kršenja autorskih prava;
7. Autori slanjem fotografija daju organizatorima foto konkursa pravo na korištenje istih.

Predaja fotografija

Fotografije sa prijavom potrebano je poslati na e-mail: fotokonkurs@breza.gov.ba sa naznakom “Foto konkurs”. Sve prijave treba da sadrže:
1. Ime i prezime učenika i škola koju pohađa;
2. Kontakt podaci (adresa stanovanja i telefon).

Izbor najbolje fotografije

Najbolje fotografije odabrat će komisija formirana od strane organizatora konkursa, a pobjednici će nagradu primiti u okviru manifestacije obilježavanja Dana državnosti BiH.

Dodatne informacije

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave na službenoj web stranici Općine Breza, tj. do 21.11.2023. godine.

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona: 032/786-061 ili mail: fotokonkurs@breza.gov.ba
0 0