Info

Grupa za zaštitu djece u Brezi okarakterisana kao funkcionalno tijelo, preko kojeg su u zajednici realizovani brojni značajni projekti

 

25.05.2023 13:49
Slika
 
U maloj sali lokalne samouprave 24. maja 2023. godine održan je sastanak članica i članova Grupe za zaštitu djece na području općine Breza. Sačinjavaju je predstavnice i predstavnici svih institucija i organizacija koje se, između ostalog, bave i zaštitom djece i odraslih.

Ispred organizacije World Vision International (WVI) sastanku su prisustvovali portfolio menadžerica ureda na Tajvanu gospođa Wenchin Cheng, menadžerica programa za sarajevsku regiju Svjetlana Tanić-Batinić i facilitator razvoja zajednica Adnan Salihagić.

Prema ocjenama ureda WVI u Tajvanu, grupa u Brezi okarakterisana je kao funkcionalno tijelo, preko kojeg su u zajednici realizovani brojni značajni projekti. Ured WVI na Tajvanu finansijski je omogućio realizaciju svih aktivnosti koje su proteklih godina sprovedene u općini Breza, zbog čega su akterice i akteri s lokalnog nivoa izrazili duboku zahvalnost.

Na području općina Breza, Vareš, Ilijaš i Hadžići, u oktobru 2017. godine organizacija WVI BiH počela je implementaciju Razvojnog programa Igman. Aktivnosti su bile usmjerene na jačanje partnerstava ključnih aktera na lokalnom nivou koji rade s djecom uključujući škole, ustanove za socijalni rad, domove zdravlja, policiju, vjerske institucije i nevladine organizacije.

Galerija fotografija
0 0