Info

Informacija o izvršenim uplatama za realizaciju Programa poticanja proljetne sjetve za 2020. godinu

 

12.02.2021 13:34
Slika
 
U okviru Sporazuma o realizaciji Programa poticanja proljetne sjetve za 2020. godinu, zaključenog između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (MPŠV) i općine Breza, 11. februara okončana je isplata novčanih poticaja poljoprivrednicima sa područja Breze.

Sredstva u iznosu od 35.920 KM kojima je FMPVŠ sufinansiralo Program u protekloj godini nenamjenski su potrošena te je, zahvaljujući opredjeljenju Općinskog načelnika Vedada Jusića da sve raspoložive resurse stavi u funkciju podrške lokalnoj zajednici, pronađen modus da se iz Budžeta za 2021. godinu osigura dio sredstava u iznosu od 16.021,76 KM i isplati brezanskim poljoprivrednicima dok će, preostalih 19.898,24 KM, biti vraćeno FMPVŠ.

Sredstva su prioritetno izdvojena zbog zbog hitnosti podnošenja Izvještaja o utrošku namjenskih sredstava dodijeljenih na osnovu prijave na Javni poziv općinama i gradovima FBiH za poticanje proljetne sjetve.

Početkom mjeseca juna 2020. godine, Općina Breza je obavijestila poljoprivredne proizvođače o dodjeli podsticaja za proljetnu sjetvu, kroz refundaciju nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava, uz dokaz o nabavci (fiskalni račun i poreska faktura) a pravo na podnošenje zahtjeva imali su svi poljoprivredni proizvođači sa područja Općine, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a bili su na preliminarnoj listi FMPVŠ. Maksimalan iznos novčane podrške koji se mogao doznačiti krajnjem korisniku iznosio je 1.000 KM. Ukupna vrijednost Programa proljetne sjetve iz Sporazuma iznosila je 44.900 KM. U njegovoj realizaciji FMPVŠ učestvovalo je sa 35.920 KM, MPŠV sa 6.286 KM i Općina Breza sa 2.694 KM.

Obrađivač predmeta u okviru Javnog poziva bio je viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu Almin Operta, dok su u Komisiji za razmatranje zahtjeva, osim Operte, bili stručni saradnici za razvoj i investicije Kenan Kadrić i Nermin Čosić te stručna saradnica za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva Amra Omerhodžić.

Isplata općinskih poticaja poljoprivrednim proizvođačima bit će izvršena nakon stabilizacije finansijskih prilika u jedinici lokalne samouprave. U prilogu Informacije je spisak lica kojima je isplaćen predmetni poticaj.
0 0