Obavještenja

Inspekcijsko upozorenje o načinu postupanja s lugom, te drugim vrstama otpada, za sva pravna i fizička lica

 

14.12.2022 13:30
Slika
 
Postupajući po prijavama radnika JP “Komunalno“ d.o.o. Breza, u vezi enormnih količina otpada odloženih pored kontejnera na području općine Breza (pogotovo uže urbano područje), koje svakodnevno nalaze prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, kao i prijava nekolicine savjesnih građana našeg grada, koji putem viber broja općinske inspekcije dostave dokazni materijal o počiniocima takvih prekršaja, nadležna općinska inspekcija ovim putem upućuje sljedeće upozorenje:

Naime, kako je lug inertni otpad, a pri tome shodno Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/19) spada u krupni otpad i zahtijeva posebno zbrinjavanje, te posebnu naknadu za odvoz istog, upozoravamo građane općine Breza da su dužni postupati shodno obavještenju izdatom od strane JP “Komunalno“ d.o.o. Breza.

Također, upozoravamo pravna lica, fizička lica (obrtnike, trgovce, ugostitelje) i fizička lica (građane) koja proizvode animalni otpad (životinjske lešine, otpad životinjskog porijekla, a to uključuje konfiskate, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne proizvodi za dalju preradu, životinjske proizvode koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpatke iz valionica i posebno konfiskate visokog rizika goveda, ovaca i koza) da se suzdrže od odlaganja istih u kontejnere ili pored njih, jer isti zahtIjevaju poseban tretman i zbrinjavanje putem ovlaštenih operatera za tu vrstu otpada.

Kako je nepropisno odlaganje otpada česta pojava u našem gradu, želimo da skrenemo pažnju da se u posude za odlaganje otpada isključivo smije odlagati kućno smeće. U skladu sa navedenom Odlukom, kućnim otpadom se ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Nepostupanje po navedenom, strogo je kažnjivo Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/19).

Ovim putem zahvaljujemo se svim onim savjesnim građanima našeg grada koji su u posljednje vrijeme na adresu općinske inspekcije uputili dokazni materijal o pojedincima koji vrše prekršaje kada je u pitanju nepropisno zbrinjavanje otpada i stvaranje divljih deponija, a na osnovu kojih je nadležna inspekcija djelovala represivno, te izdala prekršajne naloge.

Podsjećamo i ostale građane našeg grada, da im je na raspolaganju viber broj općinske inspekcije (061/569-656), koji ne služi za dvosmjernu, nego isključivo za jednosmjernu komunikaciju, što znači da se putem tog broja ne mogu realizirati telefonski pozivi niti se mogu dobiti povratne informacije.

Za dvosmjernu komunikaciju služi telefon s brojem 032/786-027 (radnim danom od 7.30 do 16.00 sati).

Na viber broj se 24 sata dnevno mogu slati fotografije i tekstualne poruke sa što više informacija (opis radnje koja se prijavljuje, datum i vrijeme, mjesto i osoba koja je počinila nedozvoljenu radnju – ukoliko je poznato, registarski broj vozila iz kojeg je prekršaj počinjen i sl.).

Anonimnost osobe koja prijavljuje je u svakom slučaju zagarantirana.

Ukoliko građani žele dobiti zvaničan odgovor u pisanoj formi, zvanični zahtjev za izlazak inspekcije na teren se može podnijeti u šalter-sali Općine Breza.

Molimo sve građane općine Breza, da ovo upozorenje shvate krajnje ozbiljno i učine sve da ovaj grad bude bar malo ljepši, tako što će prestati stvarati divlje deponije otpada, a proizvedeni otpad propisno zbrinjavati.

U prilogu ovog upozorenja prilažemo album fotografija koji predstavlja ogledalo naše (ne)kulture i (ne)brige za okoliš.

NADLEŽNA INSPEKCIJA OPĆINE BREZA
0 0