Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za podršku realizaciji projekata iz oblasti sportske infrastrukture iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu

 

14.09.2023 12:03
Slika
 
Općinski načelnik
Broj: 01/2-04-2781-1/2023
Breza, 14.09.2023. godine


Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Budžeta Općine Breza za 2023. godinu, člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Breza”, broj: 10/22), Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/21), Odluke o izmjenama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21) i Odluke o dopunama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/23), Općinski načelnik, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za podršku realizaciji projekata iz oblasti sportske infrastrukture iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu

I
(Predmet javnog poziva)

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu sa pozicije „Transfer za podršku realizaciji projekata iz oblasti sportske infrastrukture“, a u skladu sa Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/21), Odlukom o izmjenama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21) i Odluke o dopunama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 6/23).
0 0