Obavještenja

Javna rasprava o Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u periodu od 16.03.2023. do 15.03.2024. godine

 

05.01.2023 15:31
Slika
 
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-10-19-3839/22
Breza, 05.01.2023. godine
   
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3852/22 od 29.12.2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/22) o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u periodu 16.03.2023. do 15.03.2024. godine, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, objavljuje:

POZIV NA JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne
potrošnje u periodu od 16.03.2023. do 15.03.2024. godine
 
Nacrt Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u periodu od 16.03.2023. do 15.03.2024. godine, stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u periodu od dana 06.01.2023. godine do dana 06.02.2023. godine.

Uvid u Nacrt Programa može se izvršiti:

- u prostorijama Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove
- u Centru za pružanje usluga građanima Općine Breza
- putem službene web stranice Općine Breza www.breza.gov.ba

Glavna javna rasprava će biti održana dana 31.01.2023. godine (utorak) u sali Općinskog vijeća Općine Breza, sa početkom u 16:00 sati.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da prisustvuju Glavnoj javnoj raspravi, a sve primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Programa dostavljaju se Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, pismenim putem, lično ili putem pošte i na e-mail: prostorno@breza.gov.ba i urbanizam@breza.gov.ba, najkasnije do dana 06.02.2023. godine.

Pomoćnik načelnika Selma Gazdić, dipl.ing.arh
0 0