Info

Javna rasprava u sali Općinskog vijeća Breza

Uvodno obrazloženje dao sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović

22.06.2022 13:07
Slika
 
U prostorijama Općinskog vijeća Breza u utorak, 21. juna 2022. godine, održana je javna rasprava po utvrđenom Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju kriterija, postupaka i načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području općine Breza.

Uvodno obrazloženje dao je sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović. Sugestije na Nacrt Pravilnika uputili su vijećnici Čamil Buljetović (DF) i Nedim Abadžija (NiP), dok su javnoj raspravi prisustvovali i vijećnik Adis Imamović (SDA) te volonterka na stručnom osposobljavanju u općini Breza Merima Mahmutović.

U raspravi je sudjelovao i građanin Jasmin Omerhodžić koji je iznio svoje prijedloge, posebno vezane za član Pravilnika koji reguliše način podnošenja inicijativa za davanja i izmjene naziva ulica.
0 0