Obavještenja

Javna rasprava - Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona

 

12.03.2022 16:20
Slika
 
Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 42. sjednici održanoj dana 03.02.2022. godine donijela Zaključak broj: 01-02-1722/22 kojim prihvata Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona i upućuje u javnu raspravu.

Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona objavljen je dana 04.02.2022. godine na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Shodno donesenom Zaključku, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona poziva sve zainteresirane da uzmu učešće u javnoj raspravi na tekst Nacrta Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, koja će biti održana dana 21.03.2022. godine sa početkom u 11 sati u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, sala 301, zgrada RMK Prometa, Kučukovići broj 2, 72 000 Zenica.

Molimo sve zainteresirane da za javnu raspravu pripreme konkretne prijedloge i primjedbe vezano za navedeni Zakon.

Svoje eventualne primjedbe, prijedloge, sugestije možete i direktno dostaviti nadležnom Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona putem pošte na adresu Ministarstvo za privredu, Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica ili na mail: min.privreda@zdk.ba.

Tekst Nacrta zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona može se preuzeti na linku:

Nacrt Zakona o turizmu ZDK - Preuzeti

kao i u Ministarstvu za privredu.
0 0