Konkursi

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem u radni odnos

 

22.11.2021 13:01
Slika
 
Na osnovu člana 4. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" br; 26/16) i člana 20. a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko.-dobojskog kantona"  broj: 08/19), člana  7. stav  1. tačka  2. Pravilnika  o  radu  Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-401/17 od 28.07.2017. godine, člana 4. i člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-759/19 od 29.10.2019. godine, 01-163/2021 od 25.01.2021. godine i Odluke direktora broj: 01-1219/2021 od 18.11.2021. godine, direktor raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

I    RADNO MJESTO

Doktor medicine specijalista pedijatrije ........... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Doktor medicine ...............................................1 izvršilac na određeno vrijeme do 12
mjeseci
0 0