Oglasi

Javni oglas o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra u Brezi, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza

 

12.11.2021 11:46
Slika
 
Broj: 01/2-04-3370/21
Breza, 10.11.2021. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/17 i 10/21), člana 4. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kultirnog centra u Brezi, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 11/11) i člana 39. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, objavljuje
 
J A V N I  O G L A S
o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra u Brezi, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza
0 0