Oglasi

Javni oglas o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza

 

23.12.2021 14:11
Slika
 
Broj: 01/2-04-3723/21
Breza, 20.12.2021. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 5/20 i 10/21), člana 2. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza, broj: 01/1-03-3192/21 od 28.10.2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 11/21), člana 2. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup stana u vlasništvu Općine Breza, broj: 01/1-02-3483/21 od 02.12.2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 12/21) i člana 39. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, objavljuje  

  J A V N I  O G L A S
o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza
0 0