Oglasi

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

12.11.2021 11:38
Slika
 
Broj: 01/2-04-3371/21
Breza, 10.11.2021. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19)  i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/1-02-3194/21 od 28.10.2021. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 11/21), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata
0 0