Oglasi

Javni oglas o provođenju javne rasprave o Nacrtu Regulacionog plana „Kolonije“

 

12.07.2021 15:33
Slika
 
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-2-23-1035/17
Breza, 12.07.2021. godine

Na osnovu člana 47. stav (12) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), Zaključka Općinskog vijeća Breza broj:01/1-02-1834/21 od 30.06.2021. godine i Zaključka Općinskog vijeća Breza broj:01/1-02-1834-1/21 od 30.06.2021. godine, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika objavljuje

J A V N I O G L A S
o provođenju javne rasprave o Nacrtu Regulacionog plana „Kolonije“

I

Obavještavaju se vlasnici nekretnina, drugi zakoniti korisnici prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Kolonije“ i sva zainteresovana lica, da mogu izvršiti uvid u Nacrt Regulacionog plana „Kolonije“ te učestvovati u javnoj raspravi dostavljanjem pismenih primjedbi, sugestija i prijedloga Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza u periodu trajanja javne rasprave, koji je utvrđen Zaključcima Općinskog vijeća Breza od 12.07.2021. godine do 11.08.2021. godine.

Vlasnici nekretnina, drugi zakoniti korisnici prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Kolonije“ i sva zainteresovana lica, obavještavaju se da će se Glavna javna rasprava održati dana 28.07.2021. godine (srijeda) u 16:15 sati u prostorijama Općine Breza, Sala Općinskog vijeća Breza i pozivaju se da daju primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana „Kolonije“.

II

Uvid u Nacrt Regulacionog plana „Kolonije“ može se izvršiti:
- u prostorijama Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne
poslove,
- u prostorijama Općinskog vijeća Breza
- u Centru za pružanje usluga građanima Općine Breza
- putem službene web stranice Općine Breza www.breza.gov.ba

III

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Regulacionog plana „Kolonije“ se dostavljaju Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, pismenim putem, lično ili putem pošte, i na e-mail: prostorno@breza.gov.ba i urbanizam@breza.gov.ba

IV

Ukoliko se vlasnici nekretnina, drugi zakoniti korisnici prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Kolonije“ i sva zainteresovana lica, ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u određenom roku, smatrat će se da su saglasni sa datim nacrtom i da ne mogu naknadno postavljati bilo kakve primjedbe i uvjete u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru.

                                                                                                Pomoćnik načelnika
                                                                                            Selma Gazdić, dipl.ing.arh. 
0 0