Oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova „Centar za socijalni rad“ Breza i Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza

 

12.11.2021 11:26
Slika
 
Broj: 01/2-04-3359/21
Breza, 09.11.2021. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21) i člana 3. Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza", broj: 11/21),  Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Breza i Javne ustanove
Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza   

0 0