Oglasi

Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina iz nadležnosti općine Breza

 

04.05.2021 07:33
Slika
Pozivaju se zainteresovana stručna lica
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-19-1178/21
Breza, 30.04.2021. godine

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika d o n o s i

J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za
obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina iz nadležnosti Općine Breza

I

POZIVAJU SE zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda građevina izgrađenih na području općine Breza, a iz nadležnosti Općine Breza i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

-arhitekture,
-građevine,
-elektrotehnike,
-mašinstva,
-geodezije,
-saobraćaja,
-zaštite od požara i eksplozija,
-zaštite na radu i
-kontrole sanitarnih uslova.
0 0