Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

 

17.04.2023 11:08
Slika
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-5928/23 od 11.04.2023. godine. (u daljem tekstu: Program), gradska/općinska služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza objavljuje:
 
JAVNI POZIV
za dodjelu podsticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije  Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

I. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Breza, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

- Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2022. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovom Programu;

- Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.01.2022. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi za zaposlenje lica za koje je aplikant ranije koristio ovo pravo;

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2022. godinu. Prednost za dodjelu ovih sredstava imaju aplikanti koji do sada nisu koristili sredstva po ovom osnovu i

Varijanta c) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2022. godinu srazmjerno visini uplaćenog poreza na dobit. Korisnici Varijante b) Programa ne mogu koristiti sredstva po Varijanti c) Programa.
0 0