Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini

 

17.04.2023 10:51
Slika
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima za 2023. godinu broj: 02-30-5927/23 od 11.04.2023. godine (u daljem tekstu: Program), gradska/općinska Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza objavljuje:
 
JAVNI POZIV
za dodjelu podsticaja zapošljavanja  pripadnika branilačke populacije
Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini

I. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine/grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.
0 0