Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje podataka, podloga, relevantnih informacija, te prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na području obuhvaćenom Regulacionim planom „Uže urbano područje“

 

26.04.2023 15:50
Slika
 
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko - pravne poslove
    
Broj: 04/1-19-854/2023
Breza, 25.04.2023. godine

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Uže urbano područje“ („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/23) i na osnovu člana 44. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), objavljuje:

 J A V N I    P O Z I V
za dostavljanje podataka, podloga, relevantnih informacija, te prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na području obuhvaćenom Regulacionim planom
„Uže urbano područje“

Pozivaju se zainteresovane strane u procesu prostornog planiranja, kao što su vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno - zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturnohistorijskih i prirodnih vrijednosti, organi nadležni za odbranu, organi unutrašnjih poslova, privredne komore, predstavnici vjerskih zajednica i drugi subjekti, da u roku od 30 dana, počev od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na službenoj stranici Općine Breza i na Oglasnoj ploči Općine Breza, u Službu za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko – pravne poslove Općine Breza dostave podatke, podloge i relevantne informacije iz svoje oblasti, te svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na području obuhvaćenom Regulacionim planom „Uže urbano područje“.
 
Vlasnici zemljišta i objekata na njima dužni su, da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine. Dostava se može vršiti pismenim putem ili putem e – maila: urbanizam@breza.gov.ba

Uvid u obuhvat plana moguće je izvršiti u Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko – pravne poslove Općine Breza, kao i na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.

Napomena: Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Uže urbano područje" objavljena je u Službenom glasniku broj 3 iz 2023. godine.


Pomoćnik načelnika Selma Gazdić, dipl.ing.arh.
0 0