Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja vozila općine Breza u 2021. godini

 

11.06.2021 22:13
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-4/21
Breza, 11.06.2021. godine
 
Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE PRANJA VOZILA OPĆINE BREZA
U 2021. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-041
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba
0 0