Javni pozivi

Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Breza

 

30.08.2023 09:35
Slika
 
Komisija za raspisivanje i provođenje Javnog poziva za izbor upravitelja
stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Breza

Broj: 01/2-04-2622-1/2023
Breza, 24.08.2023. godine

Na osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/18), i člana 2. Rješenja Općinskog načelnika broj: 01/2-04-2622/2023 od 23.08.2023. godine, Komisija za raspisivanje i provođenje Javnog poziva za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Breza, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada
na području općine Breza

I UVODNE ODREDBE

Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza (u daljem tekstu Javni poziv).

Ovim Javnim pozivom određuje se način i uslovi podnošenja zahtjeva privrednog društva za donošenje rješenja za obavljanje poslova upravitelja i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za obavljanje poslova upravitelja.
0 0