Obavještenja

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima - EU4AGRI : Produžen rok za predaju koncepta projektnog prijedloga do 14. novembra

 

04.11.2022 22:58
Slika
 
Služba za privredu
Broj: 02/1-12-04-3022/22
Breza: 04.11.2022. godine

Predmet: Obavijest o produženju roka za predaju koncepta projektnog prijedloga, u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima - EU4AGRI

Općina Breza obavještava sva zainteresovana poljoprivredna gazdinstva, registrirane privredne subjekte, udruženja građana, privatne ustanove, poduzeća i druge prihvatljive potencijalne korisnike, da će rok za predaju koncepta projektnog prijedloga, u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih  aktivnosti u ruralnim područjima objavljen u sklopu projekta „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI), biti produžen do ponedeljka, 14. novembra 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja se možete obratiti u Službu za privredu ili pozvati na brojeve telefona: 032/786-033 (kontakt osobe: Eldina Dervišević i Kenan Kadrić) i  032/786-025 (kontakt osoba: Almin Operta).

Koncept projektnog prijedloga se predaje lično na protokol ili putem preporučene pošte najkasnije do ponedjeljka, 14.11.2022. godine, do kraja radnog dana na adresu: Općina Breza, ul. Bogumilska br. 1, 71370 Breza.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:
NE OTVARAJ - Komisija za odabir projektnih prijedloga za Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciji ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima - EU4AGRI

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić
0 0