Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje i dodjelu sredstava prema Programu utroška sredstava subvencije utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu

 

17.08.2022 11:36
Slika
 
Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i člana 20. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21) i člana 43. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 13/21), Služba za privredu Općine Breza raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za odobravanje i dodjelu sredstava prema Programu utroška sredstava subvencije utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta-konto 614510

I - PREDMET JAVNOG POZIVA

Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Breza Subvencije za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na planiranim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu sa pozicije:

Subvencije za razvoj poduzetništva i obrta
-Sufinansiranje redovnih troškova;
-Podrška novootvorenim obrtima.
0 0