Javni pozivi

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

 

04.09.2023 10:54
Slika
 
Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje:

GODIŠNJI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA MALE LOKALNE PROJEKTE 2024. GODINE

Termin za prijavu projektnih prijedloga je 2. oktobar 2023. godine do 12 sati.

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Vlade Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte za 2024. godinu su sljedeći:
• Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.

• Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
• Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Rep. Češke u BiH (tj. sektor ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
• Kriterij za ocjenjivanje je prvenstveno razvojna korist projekta za lokalnu zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta: 200 000 CZK -  500.000 CZK (cca 16 100 – 40 300 KM), iznos treba biti zaokružen, s uračunatim PDV-om. Devizni kurs koji bi se trebao koristiti prilikom pripreme budžeta je 1 BAM = 12,4 CZK. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
• Finansijsko učešće realizatora u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
• Implementacija projektnih aktivnosti je od 1. marta do 31. oktobra 2024. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2024. godine).
• Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 02.10. 2023. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjevi moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i moraju imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podnositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija se dostavlja na adresu:
Razvojna saradnja - MLP
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

Elektronska verzija se dostavlja na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Za dodatna pitanje obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke  u Bosni i Hercegovini (tel: 033 587-052/033 587-056) ili pošaljite e-mail na  development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata
0 0