Javni pozivi

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu

 

06.04.2023 14:14
Slika
 
Na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji" i „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. godinu, broj: 01/1-20-879/23 od 30.03.2023. godine i Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški sa potrebnim obrascima, broj: 01/2-20-1/23 od 05.04.2023. godine, Općinski načelnik, raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava
za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu
 
Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza, da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu, u rokovima određenim u Uputstvu, za svaku pojedinačnu mjeru.
 
KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:

1. Opšti kriterij
Pravo na ostvarivanje novčane podrške stiču korisnici, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Breza, koji  su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Općine Breza i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

2. Posebni kriteriji:
Pravo na novčanu podršku mogu ostvariti korisnici koji ostvare u toku tekuće godine sljedeće proizvodnje:

A) PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
A/1  BILJNA PROIZVODNJA

1. Proizvodnja pšenice - klijenti koji su na svom imanju u toku jeseni 2022. ili proljeće 2023. godine, zasnovali usjev pšenice. Minimalna površina koja će se poticati je 2 (dva) dunuma.

2.
Proizvodnja kukuruza – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev kukuruza. Minimalna površina koja će se poticati je  2 (dva) dunuma.

3.
Proizvodnja konzumnog krompira - klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev krompira. Minimalna površina koja će se poticati je 2 (dva) dunuma.

4.
Proizvodnja povrća u plastenicima – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju minimalne površine 100 m2.

5.
Proizvodnja jagodičastog voća (jagoda, malina) – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća minimalne površine 1 (jedan) dunum.
 
A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA

1. Proizvodnja mlijeka odnosno držanje muznih krava – klijenti koji imaju tradiciju u proizvodnji mlijeka i na svom imanju drže najmanje 3 (tri) muzne krave.

2.
Podsticaj za pčelarsku proizvodnju – klijenti koji imaju najmanje 20 (dvadeset) pčelinjih društava, koja su pod nadzorom ovlaštene veterinarske stanice.

B)
PODRŠKA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

1.
Regresiranje uplaćenih doprinosa za osiguranike registrovane kao samostalne poljoprivredne proizvođače u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u oblasti poljoprivrede za period 01.05.2023. do 30.09.2023. godine

Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).
Novčana podrška za regresiranje uplaćenih doprinosa će se davati osiguranicima za za period od 01.05.2023. do 30.09.2023. godine.

2. Podrška projektima
Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Klijenti iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na novčanu podršku, uz utvrđene uslove Programa i Uputstva.

Način ostvarivanja novčanih podrški

Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i Uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški.

Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Breza, a realizacija Programa putem Službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.

Općinski načelnik Vedad Jusić
0 0