Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Milkino vrelo“ - Općina Breza

 

02.12.2021 08:08
Slika
 
Broj: 02/1-1-21-3281/21
Breza, 01.12.2021. godine

Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu, oglašava i upućuje

Javni poziv
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Milkino vrelo“ - Općina Breza

Odredbom člana 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorište voda za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije Bosne i Hercegvine“ broj: 88/12) propisano je da Općinski organ uprave nadležan za vode, na čijem području se nalazi izvorište, dužan je između ostalog da na osnovu nacrta Elaborata zaštite izvorišta organizuje provođenje javne rasprave.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da u periodu od 02.12.2021. godine do 17.12.2021. godine, uzmu učešća u javnoj raspravi i eventualne prijedloge i sugestije dostave pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice Općine u Službu za privredu.

Centralna Javna rasprava održat će se dana 20.12.2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Breza - sala Općinskog vijeća sa početkom u 14:00 sati.
Nacrt predmetne Odluke može se preuzeti na info - pultu šalter sale za pružanje usluga građanima, prostorijama Službe za privredu i na web stranici Općine Breza breza.gov.ba.
0 0