Javni pozivi

Javni predpoziv za iskazivanje interesa za korištenje Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ u Brezi

Pozivaju se sve domaće i strane fizičke i pravne osobe da iskažu neobavezujući načelni interes za zakup ili drugi pravno dozvoljeni način korištenja predmetne nekretnine

01.10.2021 23:34
Slika
 
Na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza, (Službeni glasnik Općine Breza, broj: 7/21) i Zaključka Općinskog vijeća Breza, Općinski načelnik Breza, objavljuje sljedeći:

JAVNI PREDPOZIV
za iskazivanje interesa za korištenje Sportsko-rekreacionog centra ,,ADA" u Brezi

PREDMET JAVNOG PREDPOZIVA:

Predmet ovog Javnog predpoziva je iskazivanje načelnog interesa namjere uzimanja u višegodišnji zakup ili drugi pravno dozvoljeni način korištenja Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ u Brezi putem pisma namjere.

CILJ JAVNOG PREDPOZIVA:

Cilj neobvezujućeg javnog predpoziva je ispitivanje tržišta i utvrđivanje interesa potencijalnih poslovnih subjekata za korištenje SRC „ADA“ u Brezi u vidu dugogodišnjeg zakupa, ulaganja, eventualnog proširenja djelatnosti u okviru navedenog Centra, u skladu sa važećom zakonskom, podzakonskom i prostorno-planskom regulativom, te shodno tome isti ne obavezuje Općinu Breza po bilo kojoj osnovi.

PRIJAVA NA JAVNI PREDPOZIV:

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da Općini Breza iskažu neobavezujući načelni interes za zakup ili drugi pravno dozvoljeni način korištenja predmetne nekretnine i to putem pisma namjere, zajedno sa sljedećim prilozima:

1. Ime i prezime te adresa ponuđača (ako je fizička osoba), odnosno naziv firme i sjedište ponuđača (ako je pravna osoba);
2. Kopija lične karte, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski registar;
3. Iznos zakupnine i ulaganja koje je podnositelj pisma namjere voljan uložiti u predmetne nekretnine, pod kojim uvjetima i u kojim rokovima;
4. Idejni prijedlog, plan ulaganja zajedno s terminskim planom i rokovima.

Ovaj javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranci Općine Breza.

Ponuđač dostavlja pismo namjere s dokumentacijom u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Breza, ul. Bogumilska bb sa naznakom: Pismo namjere za SRC „ADA“.

Javni predpoziv i izražavanje interesa na temelju ovog neobavezujućeg javnog poziva ne stvara nikakve obaveze Općini Breza prema podnosiocima pisma namjere i trećim licima već isključivo služi u svrhu prikupljanja podataka u svrhu rješavanja pitanja stavljanja navedenog objekta u funkciju.

Detaljne informacije u vezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Općini Breza, Služba za privredu svakim radnim danom u periodu trajanja javnog predpoziva.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedad Jusić
0 0