Oglasi

Javno preduzeće “Komunalno” d.o.o. Breza : Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

30.09.2022 09:04
Slika
 
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije FBiH („Sl. novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br. 286-31-01-XIX-5./19 od 31.01.2019. godine, br. 1282-26-04-XXII-2./19 od 26.04.2019. godine i br. 1604-02-06-26-5./20 od 02.06.2020. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 8/19, 6/20 i 19/20) i Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, br. 04-2-2693/22 od 28.09.2022. godine, Javno preduzeće „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u
trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

I

JP „Komunalno” d.o.o. Breza raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na sljedeća radna mjesta:

1. “Knjigovođa-operater“ - 1 (jedan) izvršilac

Probni rad nije predviđen.
Mjesto rada: Breza.
Radno vrijeme: 7:30-16:00.
Osnovna plata radnog mjesta (SSS/IV stepen stručne spreme) iznosi: 752,66 KM.
Osnovna plata radnog mjesta (VŠS/VI stepen stručne spreme) iznosi: 813,70 KM.

2. “Referent za naplatu, unutarnju kontrolu i kontrolu uslužnog servisa“ - 1 (jedan) izvršilac

Probni rad nije predviđen.
Mjesto rada: Breza.
Radno vrijeme: 7:30-16:00.
Osnovna plata radnog mjesta iznosi: 1.098,50 KM.
0 0