Info

Javno preduzeće “Komunalno” d.o.o. Breza u 2023. godinu ulazi sa novom mehanizacijom i pratećom opremom

U 2023. godini budžetom Općine Breza predviđena sredstva za kupovinu zemljišta na kojem je planirana izgradnja modernog i ekološki prihvatljivog centra za upravljanje otpadom

09.01.2023 08:19
Slika
 
Javno preduzeće “Komunalno” d.o.o. Breza u 2023. godinu ulazi sa novom mehanizacijom i pratećom opremom koja će proces prikupljanja i odvoza otpada u Brezi učiniti efikasnijim.

Prije nekoliko dana završena je nabavka kamiona i namjenskih kontejnera/prikolica, a okončana je i nabavka namjenskog traktora koji će biti korišten za prikupljanje otpada sa rubnih područja općine, prikupljanje luga, pepela i inertnog otpada, kao i za potrebe zimske službe.

Vrijednost nabavke traktora iznosi 46.800 KM, a novac su obezbijedili JP “Komunalno” i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Pokrenut je i postupak nabavke novih količina namjenskih kanti za selektivno prikupljanje otpada koje će nakon provedene procedure biti uručene domaćinstvima. Do sada je uručeno 132 para kanti za 132 domaćinstva, dok je kroz navedeni postupak planirana nabavka još 300 pari kanti. Procijenjena vrijednost nabavke je 28.080 KM.

U 2023. godini budžetom Općine Breza predviđena su i sredstva za kupovinu zemljišta na kojem je planirana izgradnja modernog i ekološki prihvatljivog centra za upravljanje otpadom, reciklažno dvorište i pretovarna stanica, kao i baza za potrebe JP “Komunalno” Breza.
0 0