Info

Javno preduzeće “Komunalno” d.o.o. u saradnji s općinom Breza pokrenulo aktivnosti na sanaciji i uklanjanju deponije otpada u mjestu Nedića Luka

Utovar i odvoz otpada na uređena odlagališta smeća vrši se od 2. septembra 2021. godine

14.09.2021 11:55
Slika
 
Javno preduzeće “Komunalno” d.o.o. u saradnji s općinom Breza pokrenulo je aktivnosti na sanaciji i uklanjanju deponije otpada u mjestu Nedića Luka, nekoliko kilometara udaljenom od centra Breze.

Sanacija deponije se realizira na način da se, od 2. septembra 2021. godine, svakodnevno vrši utovar i odvoz otpada na uređena odlagališta smeća.

Iz JP “Komunalno” je poručeno da menadžment Preduzeća ulaže ogromne napore u cilju pravljenja iskoraka u stvaranju efikasnijeg sistema upravljanja otpadom.
0 0