Obavještenja

Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava za razvoj poduzetništva i obrta

 

20.12.2022 18:21
Slika
 
Broj:  02/1-3-11-1909/22
Breza: 15.12.2022. godine

Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta i Prijedloga utroška ostatka planiranih sredstava – konto 614510:
0 0