Obavještenja

Konačna rang lista aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu

 

18.08.2022 15:38
Slika
 
Služba za privredu
Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika

Broj: 01/2-04-3369-5/22
Breza, 15.08.2022. godine

Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanja prava za dodjelu plastenika i opreme u okviru Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za 2022. godinu na području općine Breza, izvršila je zadatak iz Rješenja, dostavila preliminarnu listu korisnika, te na osnovu naprijed navedenog, Općinski načelnik utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU
aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu
0 0