Konkursi

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2023/2024. godinu

 

21.06.2023 12:20
Slika
 
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA BREZA
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj: 03/1-4-37-1898/23
Datum: 21.06.2023. godine

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2023/2024. godini broj: 13/03-2-3-37-9622/23. od 14.06.2023. godine, Općinska služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza, dana 21.06.2023. godine, objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2023./2024. godinu

I. Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište ili boravište na području grada/općinem Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2023/2024. godinu.
           
Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama - 100,00 KM     
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama - 150,00 KM
0 0