Konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

 

08.03.2022 07:50
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske
poslove i opću upravu

Broj: 03/1-6-34-573/22
Breza, 08.03.2022. godine


Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem da području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu.

Konkurs je objavljen u dnevnim listovima "Oslobođenje" i "Naša riječ", te na web stranicama Zeničko dobojskog kantona općine Breza. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i traje do 23.03.2022. godine, kada je i posljednji dan za podnošenje zahtjeva.

Pozivaju se svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa sa područja općine Breza, koji nisu ostvarili studensku stipendiju po nekom drugom osnovu, da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i da se prijave na Konkurs.

Pomoćnik načelnika Meliha Beširević
0 0