Konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022. godinu

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata

23.11.2021 13:39
Slika
 
Bosna i Hercegovina / Federacija BiH    
Zeničko-dobojski kanton                                                                            
Ministarstvo za boračka pitanja

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija  studentima - braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2021./2022. godinu

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.
0 0