Novi link

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : KONKURS za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

07.09.2020 08:08
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza : KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj;08/19) člana 4. i člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-759/19 od 29.10.2019 godine i Odluke direktora broj: 01-687/2020 od 03.09.2020 godine, direktor raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I RADNO MJESTO

Doktora medicine ............................... 5 izvršilaca
za obavljanje poslova doktora medicine u službama porodične medicine.
0 0