Info

Konkurs za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar - krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini

 

20.01.2023 09:16
Slika
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „MLADOST“ ZENICA

Na osnovu člana 24. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih (‘’Službene novine ZDK’’, broj: 5/2014 i 13/2018)  JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje:

K O N K U R S
za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar - krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini

Član I

JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2022/2023. godini kako slijedi:

1. Armirač - betonirac .............................20 polaznika
2. Tesar – krovopokrivač ........................20 polaznika

Član II

Izvođenje programa prekvalifikacije traje od 30.01. 2023.godine do 06.09.2023. godine. Stručno-teoretski dio programa realizirat će se u školi, a praktični dio u pogonima privrednih subjekata partnera u projektu isKORak.

Član III

Program prekvalifikacije za polaznike je besplatan.

Član IV

Polazniku programa prekvalifikacije, po završetku programa izdaje se diploma o završnom ispitu i stiče odgovarajuće zanimanje.

JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem broj: 043-0-RegZ-22-000969. JU Srednjoj mješovitoj školi „Mladost“ Zenica je odobreno obrazovanje odraslih za gore navedena zanimanja Rješenjima o reverifikaciji uvjeta rada i programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Izvođenje formalnog programa obrazovanja odraslih za zanimanje: Armirač - betonirac odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-01/22 od 10.06.2022. godine i Tesar - krovopokrivač odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-02/22 od 10.06.2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta i da su prijavljeni u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK.

Uz zahtjev za upis, koj preuzimaju u školi, polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokomentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

• Izvod iz matične knjige rođenih
• Svjedočanstva o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

Telefoni: 032 460-577, 032 460-575, ili lično u školi na adresi Bilimišće 69, 72000 Zenica ili e-mail: szskola@bih.net.ba
0 0