Oglasi

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona

 

22.07.2021 10:51
Slika
 
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo finansija

Broj : 07-30-6470-1-3-1/21

Zenica, 22.07.2021. godine

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/05), člana 30. i 48. Pravilnika o unutrašnjoj organizacij i Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07-34-8658-2/18 od 21.06.2018. godine i broj: 07-34-8658-2-2/18 od 31.05.2019. godine, te Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ ustanovama u kojima se place i druge naknade zaposlenih u cjelosti iii djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-30-6470- 1-3/21 od 24. 05.2021. godine, ministar Ministarstva finansija Zeničko -dobojskog kantona , dana 22.07.2021. godine, objavIjuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u
Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona vrši popunu upražnjenog radnog mjesta putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu s odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Popuna se vrši za slijedeće radno mjesto:

,,Viši referent za poslove obračuna plaća" – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za centralizovani obračun i isplatu plaća Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.
0 0