COVID-19

Koordinaciono tijelo za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa : Epidemiološka situacija i dalje nepovoljna

 

13.11.2020 10:25
Slika
 
Članovi Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa 13. novembra u sali Općinskog vijeća održali su sastanak na kojem je prim. dr. spec. Fikret Salčinović istakao da je epidemiološka situacija i dalje teška te da je trenutno 19 pozitivnih lica na virus COVID-19. Dr. Salčinović je skrenuo pažnju na Naredbu Kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva po kojoj se obustavljaju svi specijalističko-konsultativni pregledi u zdravstvenim ustanovama s izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se utvrdi da su hitni.

Sanitarna inspektorica Elsada Šehović je informisala da je trenutno u samoizolaciji 27 lica.

Predsjednik Općinske izborne komisije Safet Zahirović je naglasio da je sve spremno za održavanje Lokalnih izbora i zahvalio Općinskom načelniku na obezbjeđenju materijalno-tehničkih sredstava za održavanje izbora u okolnostima pandemije COVID-19.

Komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović je rekao da su poduzete sve neophodne radnje po pitanju provedbe Lokalnih izbora.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco je izjavio da pripadnici CZ nastavljaju dezinfekciju javnih objekata i površina kao i da će učestvovati na dezinfekciji svih biračkih mjesta na području Općine Breza.

Općinski načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović je zahvalio na dosadašnjoj saradnji svim članovima Koordinacionog tijela čiji je osnovni cilj u radu bio zaštita zdravlja građana.

Sastanku Koordinacionog tijela su prisustvovali načelnik mr. sci Munib A. Zaimović, direktor JU Dom zdravlja prim. dr. spec. Fikret Salčinović, predsjednik Općinske izborne komisije Safet Zahirović, sanitarna inspektorica Elsada Šehović, komandir Policijske stanice Mensur Halilović, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco i direktor JU Centar za socijalni rad Osman Salkić.
0 0