Sjednice

Na 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Nacrt Budžeta Općine Breza za 2024. godinu

 

13.11.2023 12:31
Slika
 
Trideset i treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održana je 10. novembra 2023. godine. Usvojeni dnevni red sadržavao je 12 tačaka. Općinsko vijeće je, između drugih akata, usvojilo i Nacrt Budžeta Općine Breza za 2024. godinu. Gosti na sjednici bili su tehnički direktor Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Enes Zahirović, predsjednik Općinske izborne komisije Breza Senad Hasanspahić i predsjednica Udruženja penzionera/umirovljenika općine Breza Milka Šljivo.

DATUM ODRŽAVANJA 33. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA: 10. novembar 2023. godine

SJEDNICOM PREDSJEDAVAO: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza
VIJEĆNICI KOJI NISU SUDJELOVALI U RADU: Dino Gavranović, Ajdin Kadrić, Almin Botić, Amina Tabaković

AKTI KOJI SU RAZMATRANI I USVOJENI NA SJEDNICI (SADRŽANI U PREDLOŽENOM I USVOJENOM DNEVNOM REDU SJEDNICE):
1. Izvještaj o stanju zapošljavanja na području općine Breza i broju nezaposlenih po kvalifikacionoj strukturi za 2023. godinu;
2. Finansijski plan Izborne komisije 117 A Breza za provođenje Lokalnih izbora 2024. godine;
3. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Breza za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine;
4. Nacrt Budžeta Općine Breza za 2024. godinu;
5. Izvještaj o radu udruženja građana koja se finansiraju iz Budžeta Općine Breza za 2022. godinu;
6. Program preventivnih mjera na suzbijanju uživanja alkohola, droge i drugih opojnih sredstava mladih na području općine Breza;
7. Operativni Program održavanja javnih cesta na području općine Breza u zimskim uslovima;
8. Zaključak o davanju saglasnosti za donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava sa kapitalnog granta JP „Komunalno“ d.o.o. Breza za nabavku zemljišta na tekući transfer JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

AKTI KOJI SU RAZMATRANI – PRIMLJENI K ZNANJU – I/ILI JE POVODOM RAZMATRANJA AKTA USVOJEN POSEBAN ZAKLJUČAK:
1. Informacija o socijalnom i materijalnom položaju penzionera na području općine Breza;
2. Informacija o slijedu poduzetih radnji po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Breza za 2022. godinu;
3. Informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika;
4. Informacija o stanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza;
5. Izvještaj o održanoj privredno - kulturno – sportskoj i zabavnoj manifestaciji na području općine Breza za 2023. godinu.

Galerija fotografija
0 0