Sjednice vijeća

Najava događaja za četvrtak, 25. mart 2021. godine : Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

22.03.2021 12:35
Slika
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
SAZIVAM

PETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 25.03.2021. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 16,15 sati, u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – sala Općinskog vijeća.
    
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI  RED

1.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Budžeta Općine Breza za 2021. godinu, predlagač: Općinski načelnik;
2.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršenju Budžeta Općine Breza za 2021. godinu, predlagač: Općinski načelnik;
3.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog rada i ostalih oblasti, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o korištenju sale u zgradi „Radnički dom“, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
6.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području Općine Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
7.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Kulturnog centra“ u Brezi - Udruženje Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
8.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Kulturnog centra“ u Brezi – Udruženje građana ORB „Brezanski rudari“ Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
9.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Partizan“ u Brezi - Udruženje boraca 304. brigade Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
10.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Partizan“ u Brezi – Humanitarna organizacija „Merhamet“ MDD Sarajevo - Osnovni odbor Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
11.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza "Plaketa Breze", predlagač: Komisija za odlikovanja i općinska priznanja;
12.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza "Nagrada Breze", predlagač: Komisija za odlikovanja i općinska priznanja;
13.    Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinske izborne komisije za 2020. godinu, predlagač: OIK
14.    Razmatranje i usvajanje Izvještaj o radu organa MZ za 2020. godinu, predlagač: Služba za privredu;
15.    Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, na području Općine Breza za 2020. godinu, predlagač: Policijska stanica Breza;
16.    Davanje saglasnosti na Poslovnik o radu Drugostepene upravne komisije, predlagač: Drugostepena upravna komisija;
17.    Razmatranje i usvajanje Zaključka o zauzimanju stava po dnevnom redu 41. redovne sjednice Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i imenovanju punomoćnika:
a)    Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ Breza,
b)    Odluka o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ Breza, na kraći vremenski period;
18.    Razmatranje Informacije o poduzetim aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19) na području Općine Breza, za period 01.01.2020.-17.03.2021. godine, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;  
19.    a) Razrješenje člana Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,
b)    Imenovanje člana Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove;

Napomena: Sjednica Općinskog vijeća Breza održat će se uz obavezno pridržavanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera (Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Anel Rihić, s.r.  
0 0