Sjednice

Najava održavanja 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza : Za dnevni red predloženo 10 tačaka

 

26.09.2023 09:05
Slika
 
Na redovnom sastanku Kolegija Općinskog vijeća, održanom 21. septembra 2023. godine, utvrđen je prijedlog dnevnog reda 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza koji sadrži 10 tačaka. Sjednica će, s početkom u 16 sati i 30 minuta, biti održana u četvrtak, 28. septembra 2023. godine.

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Prezentacija dozvoljenih lokacija za zbrinjavanje otpada predviđenih novim Prostornim planom općine Breza koji je u procesu izrade;
2. Razmatranje i usvajanje Zaključka o nedodjeljivanju poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Breza političkim strankama u zakup;
3. Prijedlog Odluke JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo - Podružnica Zenica o utvrđivanju javnog interesa;
4. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvršenju Budžeta Općine Breza za period 01.01.2023.- 30.06.2023. godine;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za projekte iz oblasti sportske infrastrukture iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu;
6. Prijedlog Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. godinu sa kriterijima raspodjele „Tekući transfer za razvoj poduzetništva i obrta“;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju unutrašnje organizacije općinskih službi u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza;
8. Razmatranje Informacije o stanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza;
9. Usmena informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika;
10. Razmatranje i usvajanje Inicijative o pokretanju aktivnosti na iznalaženju rješenja za omogućavanje liječenja građana Breze u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo.
0 0