Sjednice

Najava održavanja 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza : Za dnevni red predloženo 12 tačaka

 

27.10.2023 08:35
Slika
 
Na redovnom sastanku Kolegija Općinskog vijeća, održanom 26. oktobra 2023. godine, utvrđen je prijedlog dnevnog reda 33. redovne sjednice koji sadrži 12 tačaka. Sjednica će, s početkom u 17 sati biti održana u četvrtak, 2. novembra 2023. godine.

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Razmatranje Informacije o socijalnom i materijalnom položaju penzionera na području općine Breza;
2. Razmatranje Izvještaja o stanju zapošljavanja na području općine Breza i broju nezaposlenih po kvalifikacionoj strukturi za 2022. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana izborne komisije 117 A Breza za provođenje Lokalnih izbora 2024. godine;
4. Razmatranje Informacije o slijedu koraka poduzetih radnji po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Breza za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o izvršenju Budžeta Općine Breza za period 1. januar – 30. septembar 2023. godine;
6. Nacrt Budžeta Općine Breza za 2024. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu udruženja građana koja se finansiraju iz Budžeta Općine Breza za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Programa preventivnih mjera na suzbijanju uživanja alkohola, droge i drugih opojnih sredstava mladih na području općine Breza;
9. Davanje saglasnosti na Operativni Program održavanja javnih cesta na području općine Breza u zimskim uslovima;
10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava sa kapitalnog granta JP „Komunalno“ d.o.o. Breza za nabavku zemljišta na tekući transfer JP „Komunalno“ d.o.o. Breza;
11. Razmatranje Informacije o stanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza;
a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o održanoj privredno - kulturno – sportskoj i zabavnoj manifestaciji na području općine Breza za 2023. godinu;
12. Usmena informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika.
0 0