Sjednice

Najava održavanja 37. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

02.04.2024 09:03
Slika
 
PREDLOŽENI DNEVNI RED 37. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, ČIJE ODRŽAVANJE JE ZAKAZANO ZA 4. APRIL 2024. GODINE S POČETKOM U 16:15 SATI:

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra u Brezi - Udruženje pedagoga tjelesnog odgoja i sporta UPTOS Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Radnički dom u Brezi - Udruženje Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o  produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra u Brezi - Udruženje građana ORB „Brezanski rudari“ Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi Partizan u Brezi - Udruženje boraca 304. brigade Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o korištenju poslovnih prostorija - Humanitarna organizacija „Merhamet“ MDD Sarajevo, Osnovni odbor Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o korištenju poslovnih prostorija - Humanitarna organizacija CRVENI KRIŽ Općine Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja – licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta – k.č. br. 564 k.o. Breza, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja – licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata – k.č. br. 136/8 i 136/10 k.o. Mahala, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
9. Razmatranje i usvajanje nacrta Odluke o građevinskom zemljištu, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
10. Razmatranje i usvajanje Zaključka – pravo preče kupnje vodno dobro po zahtjevu Vukana Stanišića, Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza "Grb Breze", Izvjestilac: Komisija za odlikovanja i općinska priznanja;
12. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza "Nagrada Breze", Izvjestilac: Komisija za odlikovanja i općinska priznanja.
0 0