Sjednice

Najava održavanja 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

23.04.2024 13:56
Slika
 
Na sastanku predsjednika i predstavnika klubova parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća Breza, održanom 19. aprila, utvrđen je prijedlog dnevnog reda 38. redovne sjednice. Njeno održavanje zakazano je za 25. april 2024. godine (četvrtak) s početkom u 16 sati i 30 minuta.

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu, Izvjestilac: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
2. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Podrška poljoprivrednoj proizvodnji“, „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ i podrška projektu „Smanjenje siromaštva kroz donaciju steonih junica za 20 porodica u općini Breza“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2024. godinu, Izvjestilac: Služba za privredu;
3. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju saglasnosti na cijepanje dijelova parcela; Izvjestilac: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
4. Razmatranje Informacije o stanju u JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, Izvjestilac: Direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Breza;
5. Usmena informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika, Izvjestilac: Općinski načelnik.
0 0