Obavještenja

Produžen rok za podnošenje zahtjeva u okviru Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima

 

21.11.2022 12:08
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-3-11-1908-1/22
Breza, 21.11.2022. godine

O B A V I J E S T

Obavještavaju se poduzetnici sa područja općine Breza da je produžen rok za podnošenje zahtjeva i proširena lista korisnika za ostatak neutrošenih sredstava po „Programu utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu“.

Dodatni rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objavljivanja ove obavijesti na službenoj stranici Općine Breza, odnosno do 01.12.2022. godine do 16 sati.

Lista korisnika Programa je proširena i odnosi se na :
- Obrtnike (automehaničari, autoservisi, usluge šivanja, popravak komunikacijske opreme, završni radovi u građevini, knjigovodstvo, stolari, zlatari, autolakireri, popravak namještaja i pokućstva, djelatnost pakiranja, proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, elektroinstalaterski radovi , mesnice, agencije za promociju, reklamu i sl.)
- Ugostiteljske radnje (restorani i sl.),
- Samostalne djelatnosti (stomatološke ordinacije i sl).

Pravo na ovu mjeru nemaju obrtnici koji su u tekućoj godini ostvarili pravo na subvencioniranje troškova doprinosa iz drugih programa definisanih Budžetom općine Breza.

Ostali uslovi programa ostaju nepromijenjeni.

Visina podrške:
Ukupna visina preostalih sredstava za ovu namjenu je 17.588,75 KM. Visina podrške za korisnike će biti utvrđena prema broju podnesenih zahtjeva i ne može preći iznos koji je uplaćen po dostavljenoj specifikaciji uposlenika.

Potrebna dokumentacija:
Uz zahtjev za odobravanje sredstava, korisnik Programa je obavezan dostaviti:
- Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti;
- Identifikacioni broj;
- Specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Federaciji BiH (obrazac 2002 za vlasnika ili obrazac 2001 za zaposlenika) za mjesec juni 2022. godine;
- Broj žiro računa otvoren u poslovnoj banci na koji će biti doznačena sredstva.

Način podnošenja zahtjeva
Zahtjevi se podnose u zatvorenoj koverti direktno na šalter sali općine Breza ili putem pošte, s upisanom adresom: OPĆINA BREZA - Komisija za realizaciju Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu, Ul. Bogumilska br. 1, 71 370 Breza.

Poduzetnici koji su podnijeli zahtjev u toku trajanja javnog poziva, i nisu se našli na konačnoj listi korisnika programa, isti će biti prihvaćeni ukoliko budu ispunjavali dodatno propisane uslove.

Sve dodatne informacije korisnici Programa mogu dobiti putem telefona: 032/786-020 i 032/786-025, e-maila: privreda@breza.gov.ba ili direktno u kancelariji kod nadležnog službenika Nermina Čosića.
0 0