Obavještenja

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji : Uz saglasnost Općinskog vijeća Breza, načelnik Vedad Jusić donio Program utroška sredstava

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza raspoređivat će se prema opštim i posebnim kriterijima

07.04.2022 11:42
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1- 20-898/22
Breza, 06.04.2022. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji", „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ i „Podrška sufinansiranja projekta plasteničke proizvodnje“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2022.  godinu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:
  1. Opšti kriterij
Pravo na ostvarivanje novčane podrške stiču korisnici, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Breza, koji  su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Općine Breza i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.
  1. Posebni kriteriji:
Pravo na novčanu podršku mogu ostvariti korisnici koji ostvare u toku tekuće godine sljedeće proizvodnje:

A) PODRŠKA PROLJETNOJ SJETVI 2022. GODINE
Mjera će biti realizovana putem posebnog Javnog poziva.

B) PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

B/1  BILJNA PROIZVODNJA

1. Proizvodnja pšenice - klijenti koji su na svom imanju u toku jeseni 2021. ili proljeće 2022. godine, zasnovali usjev pšenice. Minimalna površina koja će se poticati je 2 (dva) dunuma.

2. Proizvodnja kukuruza – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev kukuruza. Minimalna površina koja će se poticati je  2 (dva) dunuma.

3. Proizvodnja povrća

Konzumni krompir - klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev krompira. Minimalna površina koja će se poticati je 2 (dva) dunuma.

4. Proizvodnja jagodičastog voća (jagoda, malina) – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća minimalne površine 1 (jedan) dunum.

5. Proizvodnja povrća u plastenicima – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju minimalne površine 100 m2.

B/2 ANIMALNA PROIZVODNJA

1. Proizvodnja mlijeka odnosno držanje muznih krava – klijenti koji imaju tradiciju u proizvodnji mlijeka i na svom imanju drže najmanje 3 (tri) muzne krave.

2.
Podsticaj za pčelarsku proizvodnju – klijenti koji imaju najmanje 20 (dvadeset) pčelinjih društava, koja su pod nadzorom ovlaštene veterinarske stanice.

C) PODRŠKA ZA KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI

  1. Sufinansiranje Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ na području općine Breza u 2022. godini iz obaveza potpisanih Sporazumom o saradnji između Općine Breza i Humanitarne organizacije MUSLIM AID SARAJEVO
Pravo na ovaj vid podrške imaju poljoprivrednici koji budu odabrani od strane implementatora Projekta putem Javnog poziva,  sufinansiranjem svakog odabranog korisnika sa 40 % ukupne vrijednosti plastenika sa dodatnom opremom.
 
D)
PODRŠKA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

1.
Regresiranje uplaćenih doprinosa za osiguranike registrovane kao samostalne poljoprivredne proizvođače u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u oblasti poljoprivrede za period 01.05.2022. do 30.09.2022. godine

Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Novčana podrška za regresiranje uplaćenih doprinosa će se davati osiguranicima za za period od 01.05.2022. do 30.09.2022. godine, ali koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost minimalno pet (pet) mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

2. Podrška projektima registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).
Klijenti iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na novčanu podršku, uz utvrđene uslove Programa i Uputstva.

Način ostvarivanja novčanih podrški

Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i Uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški.

Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Breza, a realizacija Programa putem Službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.

Obrađivač akta: Almin Operta          

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić                    
0 0